קריאות חוזרות - Recall

קריאה חוזרת (RECALL) הינה פניה יזומה של יצרן הרכב אל בעל הרכב שמטרתה ביצוע בדיקה ו/או פעולה מונעת ו/או תיקון ברכב, לפי המקרה.

לקבלת מידע באם קיימת הוראת תיקון פתוחה ל-BMW שלך הקלד את מספר הרישוי או את מספר השלדה:

התוצאות יופיעו בהמשך העמוד 

מספרמספר רישוי מספר שלדה תיאור טקסט כללי