זיהום אוויר - חלופה נגישה

דרגות זיהום האוויר נעות בין 1 ל – 7 , הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) התשס"ט 2009

דגם

R 1250 GS

דרגת זיהום אויר לדגם זה*

5

דגם

F 850 GS Adventure

דרגת זיהום אויר לדגם זה*

5

דגם

R 1250 GS Adventure

דרגת זיהום אויר לדגם זה*

5

דגם

F 750 GS

דרגת זיהום אויר לדגם זה*

5

דגם

F 850 GS

דרגת זיהום אויר לדגם זה*

5

דגם

S 1000 XR

דרגת זיהום אויר לדגם זה*

6

דגם

F 900 XR

דרגת זיהום אויר לדגם זה*

4

דגם

K 1600 GTL

דרגת זיהום אויר לדגם זה*

1

דגם

R 1250 RT

דרגת זיהום אויר לדגם זה*

5

דגם

R 18

דרגת זיהום אויר לדגם זה*

5

דגם

R 18 CLASSIC

דרגת זיהום אויר לדגם זה*

5

דגם

R 1250 R

דרגת זיהום אויר לדגם זה*

5

דגם

F 900 R

דרגת זיהום אויר לדגם זה*

1

דגם

S 1000 RR

דרגת זיהום אויר לדגם זה*

6

דגם

R 1250 RS

דרגת זיהום אויר לדגם זה*

1

דגם

C 400 GT

דרגת זיהום אויר לדגם זה*

4

דגם

S 1000 R

דרגת זיהום אויר לדגם זה*

6

דגם

R18 Transcontinental

דרגת זיהום אויר לדגם זה*

6

דגם

R18 B

דרגת זיהום אויר לדגם זה*

6

דגם

M 1000 RR

דרגת זיהום אויר לדגם זה*

6

דגם

G 310 GS

דרגת זיהום אויר לדגם זה*

4