זיהום אוויר - חלופה נגישה

דרגות זיהום האוויר נעות בין 1 ל – 7 , הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) התשס"ט 2009

דגם

R 1250 GS

דרגת זיהום אויר לדגם זה*

6

דגם

F 850 GS Adventure

דרגת זיהום אויר לדגם זה*

6

דגם

R 1250 GS Adventure

דרגת זיהום אויר לדגם זה*

6

דגם

F 750 GS

דרגת זיהום אויר לדגם זה*

6

דגם

F 850 GS

דרגת זיהום אויר לדגם זה*

6

דגם

S 1000 XR

דרגת זיהום אויר לדגם זה*

7

דגם

F 900 XR

דרגת זיהום אויר לדגם זה*

5

דגם

K 1600 GTL

דרגת זיהום אויר לדגם זה*

7

דגם

R 1250 RT

דרגת זיהום אויר לדגם זה*

6

דגם

C 400 GT

דרגת זיהום אויר לדגם זה*

5

דגם

S 1000 R

דרגת זיהום אויר לדגם זה*

7

דגם

M 1000 RR

דרגת זיהום אויר לדגם זה*

7

דגם

K 1600 GT

דרגת זיהום אויר לדגם זה*

7

דגם

K 1600 GTL

דרגת זיהום אויר לדגם זה*

7

דגם

K 1600 GA

דרגת זיהום אויר לדגם זה*

7

דגם

K 1600 B

דרגת זיהום אויר לדגם זה*

7

דגם

R NINE T

דרגת זיהום אויר לדגם זה*

6

דגם

R NINET SCRAMBLER

דרגת זיהום אויר לדגם זה*

6