נתוני זיהום אוויר

קבוצת זיהום הספק (כ”ס) דגם

Maxi Scooter

דרגת זיהום אוויר 5 60 דגם אופנוע: C650 Sport

C 650 Sport

דרגת זיהום אוויר 5 48 דגם אופנוע: C 600 Sport

C 600 Sport

דרגת זיהום אוויר 5 60 דגם אופנוע: C 650 GT

C 650 GT

דרגת זיהום אוויר 5 48 דגם אופנוע: C 650 GT

C 650 GT

Adventure

דרגת זיהום אוויר 3 75 דגם אופנוע: F 900 GS (55V KW)

F 700 GS (55V KW)

דרגת זיהום אוויר 6 48 דגם אופנוע:

F 700 GS (35KW)

דרגת זיהום אוויר 3 34 דגם אופנוע: F 700 GS (25KW)

F 700 GS (25KW)

דרגת זיהום אוויר 4 86 דגם אופנוע: F 800 GS (63 KW)

F 800 GS (63KW)

דרגת זיהום אוויר 5 48 דגם אופנוע: F 800 GS (35KW)

F 800 GS (35KW)

דרגת זיהום אוויר 4 86 דגם אופנוע: F 800 GS Adventure (63KW)

F 800 GS Adventure (63KW)

דרגת זיהום אוויר 4 48 דגם אופנוע: F 800 GS Adventure (35KW)

F 800 GS Adventure (35KW)

דרגת זיהום אוויר 4 125 דגם אופנוע: R 1200 GS

R 1200 GS

דרגת זיהום אוויר 4 125 דגם אופנוע:  R 1200 GS Adventure

R 1200 GS Adventure

Tour

דרגת זיהום אוויר 4 90 דגם אופנוע: F 800 GT (66KW)

F 800 GT (66 KW)

דרגת זיהום אוויר 4 48 דגם אופנוע: F 800 GT (35KW)

F 800 GT (35KW)

דרגת זיהום אוויר 4 125 דגם אופנוע: R 1200 RT

R 1200 RT

דרגת זיהום אוויר 3 160 דגם אופנוע: K 1600 GT

K 1600 GT

דרגת זיהום אוויר 3 160 דגם אופנוע: K 1600 GTL

K 1600 GTL

דרגת זיהום אוויר 3 160 דגם אופנוע: K 1600 GTL Exclusive

K 1600 GTL Exclusive

Roadster

דרגת זיהום אוויר 4 90 דגם אופנוע: F 800 R (35 KW)

F 800 R (35 KW)

דרגת זיהום אוויר 4 48 דגם אופנוע: F 800 R (66KW)

F 800 R (66 KW)

דרגת זיהום אוויר 5 110 דגם אופנוע: R Nine T

R Nine T

דרגת זיהום אוויר 3 160 דגם אופנוע: S 1000 R

S 1000 R

דרגת זיהום אוויר 4 125 דגם אופנוע: R 1200 R

R 1200 R

Sport

דרגת זיהום אוויר 3 199 דגם אופנוע: R 1000 RR

S 1000 RR

דרגת זיהום אוויר 4 125 דגם אופנוע: R 1200 RS

R 1200 RS